I Danmark er der årligt 750.000 idrætsskader, hvoraf 90% ikke kræver kirurgisk behandling. Alle idrætsudøvere, lige fra motionister til eliteidrætsudøvere, ønsker at returnere til sport hurtigst muligt og kan have svært ved at acceptere helingstiden for den specifikke skade.

Typiske idrætsskader er muskel-, sene- og skeletskader, der defineres akutte og kroniske (overbelastning) skader.

Grundregel
Udøveren kan genoptage sin sport, når 90% af den tidligere kapacitet er opnået og deltage i konkurrencer ved 100% restitution.
Dette kan testes igennem en specifik “retur til sports test”.

Kendetegn
Akut idrætsskade: Frisk blødning, hævelse, rødme, lokal temperaturstigning, smerter og funktionsstab.
Kronisk idrætsskade: Tiltagende ødelæggelse af væv, som kan tage måneder, før det viser sig i en skade. Smerterne øges langsomt, og vævet nedbrydes f.eks. pga. en for stor træningsmængde, for høj intensitet eller for lidt restitution.

Idrætsfysioterapeuten

Er en idrætsfysioterapeut som er specialiseret i at forstå udøverens behov for at komme hurtigt tilbage til sporten og har kendskab til den konkrete aktivitet. Dette er vigtigt for at kunne undersøge, behandle og rådgive om aktivitetsniveau og genoptræningsøvelser i skadesperioden.

Specialisten genkender og analyserer mekanismer, der forårsager skadesudviklingen og formår at planlægge et specifikt genoptræningsprogram med det formål, at udøveren kan komme tilbage til samme aktivitetsniveau som før skaden.