Hvad er smerter:

“Smerte er en ubehagelig sensorisk og emotionel oplevelse, der er forbundet med aktuel eller potentiel vævsbeskadigelse, eller som beskrives i vendinger svarende til en sådan beskrivelse” (International Association for the Study of Pain, IASP)

Smerter inddeles typisk i akutte og kroniske smerter, hvor den akutte smerter er et biologisk advarselssignal og kroppens øjeblikkelige erkendelse af potentiel vævsskade. Akutte smerters formål er, at beskytte det beskadigede område for yderligere vævsskade.

En kronisk eller længerevarende smerte er en tilstand, som har varet længere end 3-6 måneder og som går ud over den normale vævshelingsperiode. I Danmark lider 825.000 danskere af længerevarende smerter, der ofte kan have mange ledsagesymptomer som eksempelvis søvnforstyrrelser, nedsat aktivitetsniveau og livskvalitet.

De bagvedliggende årsager til kroniske smerter er individuelle for den enkelte patient og er et komplekst samspil af fysiske og psykiske faktorer, såvel som hvilke miljøer patienten lever i.

 

Vores behandlere

Klinikkens behandlere arbejder derfor multidimensionelt ud fra den bio-psyko-sociale model, hvor der gennem en stærk og fortrolig terapeut-patient alliance og en patientcentreret tilgang tilsigtes at identificere og adressere de individuelle, psykosociale faktorer, der er relevante for den konkrete behandling.