Hofte/lyskeskade

Hos ProAlign er vi førende indenfor behandling af hofte, lyske og baglårsskader. Især fodbold og ishockey er sportsgrene, hvor der stilles særlige krav til en stærk og velkoordineret hofte/lyskeregion. Andre udsatte grupper er atletikudøvere, gymnaster, svømmere og dansere.

Vi arbejder både med forebyggelse og behandling af disse skadestyper med fokus på at undgå at de bliver langvarige og kroniske problemstillinger. Vi har nært samarbejde med førende forskere i verden og Kristian Thorborg, som arbejder på klinikken og forsker i denne type idrætsskader på Hvidovre Hospital.

Nyest artikel udgivet af Kristian Thorborg

Clinical Examination, Diagnostic Imaging, and Testing of Athletes With Groin Pain: An Evidence-Based Approach to Effective Management

Typiske skader
  • Akutte og kroniske muskel-seneskader i lyskeregionen
  • Stressfrakturer (træthedsbrud) og avulsionsfrakturer (sene-knogle afrivning) i bækkenregionen
  • Hofteledsskader (debuterer ofte som lyskesmerter)
  • Hoftedysplasi (debuterer ofte som lyskesmerter)
  • Akutte og kroniske skader i baglåret (fibersprængning og seneoverbelastning)