Følelsen af en fibersprængning vil typisk være en pludselig skarp smerte i musklen, hvorefter det kan være svært at bruge musklen normalt.

En fibersprængning er en akut eller længerevarende skade på vævet i en muskel eller i en sene, typisk i muskel -sene overgangen og formodes at forekomme, når musklen udsættes for en trækkraft, der overstiger vævets kapacitet. Dvs. der kommer et riv/stræk i musklen som den ikke kan modstå og så overrives nogle eller alle muskelfibrene.

Risikoen for at få en fibersprængning/forstrækning er størst i sport, der involverer eksplosive sprintaktioner og retningsskift.

En fibersprængning kan kategoriseres som en muskelskade og er en af de hyppigste former for idrætsrelaterede skader. Eksempelvis udgør fibersprængninger 46 % af alle skader i fodbold og op til 37 % af spillerene hver sæson vil opleve at miste træningspas og/eller kampe som følge af en muskelskade.

De fire hyppigste fibersprængninger/muskelskader er relateret til:
  • Baglårsskader
  • Adduktorskader (inderlåret)
  • Forlårsskader
  • Lægskader

Helingen af en fibersprængning afhænger af skadens omfang samt placeringen af skaden, hvor man i et studie fra 2017 fandt, at tidlig genoptræning allerede 2 dage efter pådragelsen af en fibersprængning medførte, at udøverne vendte tilbage til deres sport 3 uger tidligere uden større risiko for re-skade sammenlignet med den gruppe der først begyndte genoptræning 1 uge efter skaden var opstået. 

Kilder:

  • Fagligt katalog, Dansk Selskab for Sportsfysioterapi (2019): ”Akutte muskelskader i idræt”.
  • ”Fysioterapeuten” nr. 4, 101. Årgang (2019): ”Behandling af akutte muskelskader”.
  • Bayer ML, Magnusson SP, Kjaer M. ”Early versus delayed rehabilitation after acute muscle injury”. N Engl J Med 2017;377:1300-1.

Hos ProAlign kan vi hjælpe dig med at få den rigtige behandling genoptræning af din fibersprængning/muskelskade, hvor genoptræningen vil fokusere på optimal belastning af den involverede kropsdel, så du sikkert kan vende tilbage til din sport uden gener. Vi udfører en grundig, individuel undersøgelse, der danner grundlag for en tilpasset behandling og et individuelt øvelsesprogram.

ProAlign tilbyder som en af de eneste klinikker i Danmark træning på det vægtaflastende løbebånd AlterG, hvor du kan gradvist øger belastningen, således at muskelvævet belastes korrekt og helingen optimeres.