Sportstape

Sportstape bruges til at støtte og aflaste beskadige led, så du kan komme hurtigere tilbage til din sport/aktive liv. I sportens verden er sportstapening efterhånden blevet en del af dagligdagen. Det vigtigste ved brug af tape er, at man anvender en god kvalitet og mestrer tapeteknikkerne for at kunne optimere funktionen af tapen.

Hvornår bruges sportstape?

Princippet i sportstape er at kunne aflaste det underliggende væv og den beskadigede ledkapsel samt øge balancen og koordinationen. Ved ledbåndsskader fungerer tapen som støtte til leddet og hjælper det skadede væv. Når tapen bruges rigtigt kan leddet bevæges naturligt, og samtidig nedsættes risikoen for, at leddet kommer ud i yderstillinger, hvilket hindre yderligere stress på det helende væv.

En normal ledkapsel indeholder små nerveceller, som sender signaler op gennem nervesystemet, der bidrager til styringen af leddet.

Når ledbånd eller ledkapsel ødelægges, forsvinder mange af disse signaler. Det er derfor vigtigt, at tapen lægges rigtigt og støtter præcis det væv, som er beskadiget. Dette er med til at kompensere for de signaler, som er nedsat på grund af skaden.

Ved korrekt brug af sportstapening har udøveren/patienten mulighed for hurtigere at returnere til sin sport eller sit arbejde.

Videnskabelig evidens

Efterhånden er der rigtig mange gode studier, som dokumenterer effekten af sportstape, pre-wrap, adhesive spray og heel-lace pads, som er en del af de fleste tape teknikker.

Akutte skader

Der bør ikke anvendes uelastisk sportstape umiddelbart efter en akut opstået skade med mindre, det lægges på af en læge eller andre med professionel erfaring på området. Ved brug af sportstape eller anden uelastisk forbinding på områder med hævelser og blødninger kan der opstå alvorlige cirkulationsforstyrrelser, og tapen kan gnave sig ind i huden og give sår.

Åbne sår

Hvis huden er beskadiget, skal den enten hele op først eller, hvis det er et mindre sår, skal det afdækkes før brug af sportstape. Det anbefales, at der bruges pre-wrap og aldrig tapes direkte på huden.

Kinesio - Tape

Hvad er kinesiotape?

Kinesiotape er udviklet af en japansk kiropraktor og kinesiolog, Dr. Kenso Kase, i 1973, hvor målet var at udnytte kroppens naturlige helingsprocesser 24 timer i døgnet. Målet med kinesiology tape er ikke vel dokumenteret men beskrevet som at skulle understøtte bevægeligheden- og  cirkulation i vævet.

Fire hovedegenskaber:
  • Korrigerer muskelfunktionen: Tapen nedsætter muskelspændinger, øge restitutionen og nedsætter muskeltræthed og kramper.
  • Forbedrer blod- og lymfecirkulationen: Tapen hjælper kroppen med at fjerne affaldsstoffer, væske og blødninger ved at bevæge musklerne.
  • Reducere smerter
  • Tapen kan hjæpe med at korrigere leddet og herved genskabe den normale funktion.