Forkortelse af:

L: Light (lys)
A: Amplification (forstærkning)
S: (by) Stimulated (ved stimuleret)
E: Emission (udsendelse/udstråling)
R: (of) Radiation (af stråling)

Def: Lys der er forstærket ved en stimuleret stråleudsendelse.

Laser er fotoenergi, og det laserapparat der bruges i fysioterapien, er LLLT= Low Level Laser Terapi.

Hvad er specielt ved High Power Laser:
Først inden for de sidste par år er teknologien blevet så effektiv, at der kan tilbydes mobile high power lasere med effekter helt op til 15 W kontinuerligt og bølgelængder der kan penetrere dybt i vævet. Dette betyder meget kortere behandlingstid og at der mere præcist kan afsætte store mængder energi dybt i vævet.

Op til en 30 gange så stor udgangeffekt !!!

Hvilke skader kan med fordel behandles med laser?

Subakutte / kroniske lidelser
Arthrit / atrose
Myofascielle smerter
Trigger punkter
Laser stimulerer IKKE CANCERVÆV eller bakterier.

Hvornår bruges laser ikke?

  • Graviditet
  • Pacemaker
  • Maligne tumorer
  • Feber
  • Venøs thromboflebit
  • Særligt væskeholdigt væv (øjne, kønsorganer)
  • Epifyselinier hos børn
  • Organer
  • Metal