Skrevet af Tanja Ravnholt, elite løber og træner.

Anti-Gravity løbebånd er udviklet for at få personer hurtigere i gang med deres gang- og/eller løbetræning efter en skade eller en operation. Anti-Gravity løbebåndet anvendes i genoptræning, af atleter for at aflaste et skadet område og kørestols brugere. Desuden er metoden i mange år blevet brugt til aflastning hos overvægtige, der vil begynde at gå/løbe.

Ground reaction force (GRF)
Vores kropsvægt og løbehastighed påvirker i høj grad kravene til vores biomekanik og energiomsætning. Når løbehastigheden øges, bliver underlagets reaktionskraft (GRF) også større, og dette øger risikoen for overbelastningsskader. Når der er en større GRF, stilles der større krav til energiomsætningen for at skabe større muskelkraft, der skal modsvare GRF (dermed falder man ikke ned mod jorden).
På Anti-Gravity løbebåndet kan man løbe med mindre kropsvægt og nedsætte GRF, hvilket så samtidig nedsættes energikravet.

Hvordan virker det?
Man ifører sig et par neoprene-shorts, de lynes fast til åbningen i ”posen” på Anti-Gravity-løbebånd og slutter helt tæt. Der dannes et positivt lufttryk, når luften pumpes ind i posen og overfører en løftende kraft til kroppen. Helt præcist kan den opadgående kraft bære op til 80% af kropsvægten. Som på et hver andet løbebånd, kam man indstille hastighed og hældning og regulere trykket i “posen”, således at man løber med alt fra 20 til 100 % af sin kropsvægt.

Muskelaktivitet i AlterG
AlterG Anti-Gravity løbebåndet kan bruges i den tidlige fase af genoptræning for at aktivere musklerne uden at påvirke med for høj intensitet

Men aktiveres muskulaturen i samme mønster og grad som ved almindeligt løb?

Et forsøg testede muskelaktivitet ved forskellige % vægtbæring. Aktiviteten blev udtrykket procentmæssigt af maksimal aktivitet, målt på læg-, forlårs-, baglårsmuskulatur. Fælles for læg og forlår var, at aktiviteten faldt ved reduceret % vægtbærning, mens baglårsmuskulaturen var upåvirket af reduktionen. Forklaring kan skyldes ændring i vægtbæringen kun ændre kraftpåvirkningen i vertikal retning, og præcist der har baglårsmuskulaturen ikke en særlig høj betydning.

Baglårsmuskulaturen er involveret i benets bagudgående bevægelse og forlårs- og lægmuskulaturen er aktiv i stand fasen (landing/afsæt), der hvor kropsvægten skal hhv. Accelereres og bremses. Når der er en reduceret kropsvægt, dvs. Reduceret kraftpåvirkning i vertikal retning, er der et lavere aktivitetskrav til disse muskelgrupper.

Ved nedsat Muskelaktiviteten falder altså med nedsat belastning i vertikal retning, men kan øges ved øget hastighed. At aktiviteten i baglårsmuskulaturen er uændret, er ifølge studiets forfattere tegn på et uændret bevægemønster, hvor kun de vægtbærende muskler ændrer aktivitet.

Kardiovaskulære forbedringer?
– Kan man opnå de samme kardiovaskulære tilpasninger som ved almindeligt løb?
Med højere lufttryk i “posen”, jo mere opadgående kraft, og hermed nedsat aktivitetsniveaue i de vægtbærende muskler. Energikravet bliver lavere og pulsen er lavere en ved 100% vægtbæring, dvs. der er et mindre stress på det kardiovaskulære system. Energikravet falder dog ikke proportionalt med den nedsatte belastning og man kan opnå samme stress på det kardiovaskulære system (og dermed samme forbedringer) ved at skrue op for hastigheden.

Konklusion

 • Løb i Anti-Gravity løbebånd har det samme bevægemønster som ved løb på almindeligt løbebånd
 • Skal man opnå forbedringer i det kardiovaskulære system på et Anti-Gravity løbebånd skal man løbe ved en højere hastighed end ved almindeligt løb

Referencer:
Jensen, B. R. Hovgaard-Hansen, L. & Cappelen, K. L., The effect of lower body positive pressure on muscle activation during running, XXII Congress of the International Society of Biomechanics, Cape Town, South Africa, 2009, ISBN: 978-0-620-44037-0 Grabowski AM and Kram R, Effects of Velocity and Weight Support on Ground Reaction Forces and Metabolic Power During Running, J Appl Biomechanics, 24:288-297, 2008.

Når du booker tid til AlterG træning hos ProAlign, gør vi opmærksom på at du altid først skal booke intro og træning hos os før du kan komme og træne på den alene eller sammen med din fysioterapeut/fysiske træner.

Se her patienter hos ProAlign som bruger AlterG og hvordan den er med til at optimere deres genoptræningsforløb.

AlterG kan være med til at optimere helingen for følgende problematikker:

 • 3rd Metatarsal Stress Fracture Treatment
 • Acetabular Fracture
 • ACL Allograft Reconstruction
 • ACL and Medial Meniscus Tear, Nonsurgical Intervention
 • ACL Reconstruction Rehab and Microfracture
 • Arthroscopic Partial Medial Meniscectomy Rehabilitation
 • Below the Knee Amputation (BKA)
 • Bilateral Compartment Release
 • Bilateral Hip Resurfacing
 • Bilateral Knee Osteoarthritis
 • Cerebellar Atrophy
 • Cerebrovascular Accident / THA
 • Chronic Patellofemoral Pain
 • Complex Regional Pain Syndrome
 • Femoral Fracture: Intramedullary Rod
 • Fibula Stress Fracture
 • Functional Decline
 • Hip FAI Arthroscopy
 • Hip Labrum Repair and Microfracture
 • Lateral Ankle Reconstruction
 • Lumbar Herniated Disk
 • Multiple Disc Herniation
 • Multiple Lower Extremity Fractures
 • Non-surgical Knee Osteoarthritis Treatment
 • Normal Pressure Hydrocephalus Treatment (NPH)
 • Plantar Fascia Tear Treatment
 • Postural Orthostatic Tachycardia Syndrome Treatment
 • Proximal Tibia Fracture Treatment
 • Slipped Capital Femoral Epiphysis Treatment
 • Stress Fracture – 4th Metatarsal
 • Total Hip Arthroplasty
 • Total Knee Arthroplasty
 • Transient Ischemic Attack (TIA)
 • Treadmill Rehabilitation Study for Total Hip Arthroplasty
 • Unicompartmental Knee Replacement
 • Gangtræning for overvægtige