Screening hos ProAlign

Hos ProAlign har vi hjulpet mange idrætsudøvere tilbage til deres idrætsgren efter en hjernerystelse. Vi laver en grundig fysioterapeutisk undersøgelse og screener ved hjælp af C3Logix, som er et screeningsredskab udviklet i USA. C3Logix tester for symptomer på hjernerystelse, neurokognitivt for syn, balance, simpel reaktionstid, valg reaktionstid og hurtighed ved “trail making”.

Vi er de ENESTE i Danmark, som laver denne screening og den er med til at guide os ifht. genoptræningen. Den hjælper os nemlig til at vurdere hvilken del af hjernen som er traumatiseret og på denne måde kan vi optimere behandlingen og lave et individuelt forløb.

En screening koster 1600,- kr./120 min. Der laves en individuel genoptræningsplan og ofte anbefales en opfølgende screening efter ca. 4-6 uger.

Ønsker du kun Ipad Screeningen: 900,-kr. for 60 min.  

En hjernerystelse opstår ved at en eksternt kraft rammer kraniet og får hjernen til at blive kastet rundt inde i kraniet. Traumer mod hovedet er en hyppig hændelse i mange idrætsgrene, særligt i idrætsgrene med fysisk kontakt til modspillere (Giza et al., 2013). Syndromet kaldes internationalt for concussion og defineres som “Immediate and transient alteration in brain function, including alteration of mental status and level of consciousness, resulting from mechanical force or trauma”. Dvs. hjernen påvirkes af en udefrakommende translation, rotation, acceleration og kraft.Hjernerystelse

Sjældent mister idrætsudøveren bevidstheden og det kan derfor være svært at diagnostisere (McCrory et al., 2013b). Der findes ingen diagnostiske undersøgelser (Røntgen, MR-scanning, CT-scanning) som kan påvise en hjernerystelse og derfor kan det være udfordrende for professionelle i sundhedsvæsenet at håndtere en patient med hjernerystelse korrekt.

I de senere år har der været en stigende fokus på hjernerystelser, både håndbold- og fodboldspillere har været i fokus i medierne, da der er eksempler på, hvor spillere har forsat i spil på trods af en tydelig hjernerystelse. 

Det anbefales ifølge dansk selskab for sportsfysioterapi: 
Er idrætsudøveren bevidstløs, stoppes alt aktivitet/kampen. Ambulance tilkaldes, første hjælp startes. Idrætsudøveren skal på akut modtagelse og tilses af en læge.

Faresignalerne

16% af alle idrætsskader
Nyeste undersøgelser viser at hjernerystelser nu udgør 16% af alle idrætsskader og i Danmark er særligt udsatte idrætsgrene: Fodbold, håndbold, ishockey, og amerikansk football. En fodboldspiller støder hoved på bolden i gennemsnit 12 gange pr. kamp (kan rammes med 80km/t) og man mener, at U18 piger har 50% flere hjernerystelser end drengene.

Man skal især være opmærksom på børn og unge som får en hjernerystelse, da hjernen ikke er helt udviklet og den er ekstrem sensitiv over for slag. Desuden er nakke- og skuldermuskulaturen ikke så stærk og beskyttende som hos voksne.

American Academy of Neurology (AAN) er en sammenslutning af 25.000 neurologer og neuroforskere. I Juni 2013 lavede de en opsummering af evidence-based guidelines. De konkluderer, at hjernerystelse blandt mænd er størst i amerikansk fodbold og rugby, efterfulgt af ishockey og fodbold. Hos kvinderne er risikoen størst ved fodbold og basketball. Faktisk er fodbold kun overgået af amerikansk football i antal hjernerystelser pr. spiller.

Amerikansk forskning viser, at gentagne hjernerystelser blandt sportsfolk kan føre til hjerneskader. Tilbage i 1920’erne fandt man ud af, at boksning kan give en form for demens på grund af de mange slag mod hovedet. Man kan få hjernerystelse inden for alle sportsgrene. Men der er sportsgrene, hvor man er mere udsat end i andre, når man kigger på ulykkesstatistikken.

Fire pejlemærker går igen: Sport med høj fart, fald fra højde, kollision (micro traume) og hårdt underlag.

Epidemiologi

  • 25.000 hver år i Danmark
  • 65% er unge mellem 5-18 år
  • 10-15% har symptomer mere end 1 år – post-commotionelt syndrom (PCS)
  • 71% med hjernerystelse oplever hovedpine (Lovell, Collins et al., 2004)
  • 5-8% slået bevidstløs